Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΥΜΦΝΑ ΜΕ ΤΗ ΥΠΑΡ ΑΡΙΘ.344/2020 ΑΟΕ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
image_print