Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 45 4172/13) ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2019

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020
image_print