Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ (ΑΑ 834) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835)

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print