Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 11ου (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)& 12 ΜΗΝΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021) ΑΠΟ 24

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print