Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 14ου ( ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021) ΑΠΟ 24

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
image_print