Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 15ου ( ΜΗΝΑ ΜΑΪΟΥ 2021) ΑΠΟ 24

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print