Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 5ου & 6ου ΜΗΝΑ ΑΠΟ 24)

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
image_print