ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟY «LYSIS» ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 1.1.2.»ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ(PROJECT MANAGMENT & COORDINATION) Δ ΦΑΣΗ : Δ 3η ΑΝΑΦΟΡΑ