Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΝΗΤΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print