ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α-1 ΚΑΙ Α-2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019