Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α1 ΚΑΙ Α2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
image_print