Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ -ΓΟΥΝΑΡΗ ΛΟΥΔΙΑ & Κ.ΠΑΛΑΜΑ

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print