Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ)

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
image_print