Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ)

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020
image_print