Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ )

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
image_print