ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ )