1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΧΕΜΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)