1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ Κ.ΠΑΛΑΜΑ & ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΝΚΕ)