Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ)

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
image_print