Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ &ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ )

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023
image_print