Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΤΣΙ ΠΑΡΟΔΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023
image_print