Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΤΣΙ ΠΑΡΟΔΟΣ

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
image_print