ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)