Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΑΡ. 25210 / 47815,58115, 45017, 98344, 42662, 47772, 12131, 81001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2020 ΕΩΣ 31/05/2020

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
image_print