ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/5/2018 ΕΩΣ 31/5/2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)