Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/08/2017 ΕΩΣ 31/08/2017 (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017
image_print