Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 24/3/2018 ΕΩΣ 24/05/2018 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print