Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ 01/03/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2021 — ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
image_print