Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021) – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
image_print