1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΒΕΡΓΙΝΑΣ & ΧΕΛΜΟΥ)