Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.572/2019 ΑΠΟΦ.ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ,Α΄ΤΜΗΜΑ(ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ(ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print