Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘ.ΑΠΟ 16-7-ΕΩΣ 15-11-18 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡ.119/2020 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
image_print