Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληρωμή οφειλής του έργου “Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων”

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print