Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληρωμή οφειλής του έργου “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου μικρών διαστάσεων εντός του του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ακρίτα Ν. Κρώμνης”

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print