Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληρωμή οφειλών του έργου “Συντήρηση και επισκευή κτιρίου δημ. σχολείου ΤΚ Μυλοποτάμου”

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
image_print