1

Πληρωμή οφειλών του έργου “Συντήρηση και επισκευή κτιρίου δημ. σχολείου ΤΚ Μυλοποτάμου”