Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-28/2/2020 (ΣΥΜΒ. 34912/13-11-2019)

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020
image_print