Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 29406/3-10-2018 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2019 ΕΩΣ 28/06/2019

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019
image_print