Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ ΜΗΝΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021
image_print