1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022