ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 9538