Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΛΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017
image_print