Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 18/11/2022 ΕΩΣ 17/3/2023

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
image_print