Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 1403 ΚΗΥ 9424

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
image_print