Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 9410

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
image_print