Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 1447 ΚΗΥ 1500 ΚΗΥ 1499

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022
image_print