Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΥ 9411 (ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΦΜ)

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
image_print