1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΜΤ 7806 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ