Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ – 9457, ΚΗΥ-9441, ΚΗΥ-9423, & ΚΗΥ-9424 — ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print