Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. (1) ΚΗΥ 9423, (2) ΚΗΥ 9410, (3) ΚΥ 8715 & ΚΥ 8726 ΟΧΗΜΑΤΩΝ) — ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021
image_print